Purkutöissä tulee kaikissa olosuhteissa huolehtia toimivasta työmaa-alueen alipaineistuksesta. Pölyn ja mikrobien pääsy puhtaille alueille voidaan estää helposti asianmukaisilla suojauksilla ja HEPA-suodattimilla varustetuilla alipainekoneilla.

Slider

ALIPAINEISTUS JA PÖLYNHALLINTA

Up