Slide 1

Mikäli kosteusvaurion havaitsee ajoissa, saattavat rakenteiden vahingot jäädä huomattavasti pienemmiksi. Ammattikäyttöön suunnitelluilla mittalaitteilla selvitämme vahingon laajuuden kartoitustyön yhteydessä.

KARTOITUKSET

Kartoitustyö vahinkotapauksissa aloitetaan pintamittauksena, missä vaiheessa ei vielä pinnoitteita avata. Mikäli vahingon laajuutta ei pystytä riittävällä tarkkuudella selvittämään pintapuolisilla mittauksilla, tehdään porareikämittauksia sekä tarvittaessa avataan pintarakenteita.

Porareikämittauksia käytetään pääosin eristetilojen mittaamisessa ja kastuneen alueen määrittämisessä. Myös loppumittauksia betoni- ja tiilirakenteista tehdään porareikämittauksina. Käytössämme on nykyaikaiset laitteet mittauksiin ja raportointiin. Kulloinkin tilatuista tehtävistä laaditaan sähköinen raportti siinä laajuudessa, että sen avulla voidaan jatkotoimet määritellä esim. purkutyön urakoitsijalle ja kartoitustyön tilaajalle.

Jätä yhteydenottopyyntö

Up