Slide 1

Mikäli kosteusvaurion havaitsee ajoissa, saattavat rakenteiden vahingot jäädä huomattavasti pienemmiksi. Ammattikäyttöön suunnitelluilla mittalaitteilla selvitämme vahingon laajuuden kartoitustyön yhteydessä.

KARTOITUKSET

Kosteuskartoituksella selvitetään vaurioituneen alueen laajuus, jos on sattunut äkillinen vesivahinko tai epäillään kosteuden päässeen rakenteisiin ajan saatossa. Kartoitustyö aloitetaan pintamittauksena, jolloin ei vielä avata rakenteita. Mikäli vahingon laajuutta ei pystytä riittävällä tarkkuudella selvittämään pintapuolisilla mittauksilla, tehdään porareikämittauksia sekä tarvittaessa avataan pintarakenteita.

Porareikämittauksia käytetään pääosin eristetilojen mittaamisessa ja kastuneen alueen määrittämisessä. Myös loppumittauksia betoni- ja tiilirakenteista tehdään porareikämittauksina. Käytössämme on nykyaikaiset laitteet mittauksiin ja raportointiin. Kulloinkin tilatuista tehtävistä laaditaan sähköinen raportti siinä laajuudessa, että sen avulla voidaan määritellä tarvittavat jatkotoimet esim. purkutyön urakoitsijalle ja kartoitustyön tilaajalle.

Jätä yhteydenottopyyntö

Up